• +381[0]66 82 88 918

  • Niš, Episkopska 3

avatar

Konkurs VERSKOG DOBROTVORNOG STARATELJSTVA EPARHIJE NIŠKE ,,DOBRI SAMARJANIN“: 
Stipendije za  studente Univerziteta u Nišu


Pravo učešća na konkursu imaju  studenti Univerziteta u Nišu sa prebivalištem na  teritoriji Eparhije niške. Iznos stipendije je 120.000,00 dinara. Stipendija je namenjena studentima iz višedetnih porodica čiji ukupni prihodi ne obezbeđuju minimalni životni standard, a dodeljuje se:

•    Redovnim studentima fakulteta koji su upisali akademsku 2023/24. godinu (koji nisu obnovili godinu). 

Uslovi za učešće na konkursu:

•    državljanstvo Republike Srbije;
•    prebivalište na teritoriji Eparhije niške;
•    pohađanje  fakulteta čije je sedište na području Grada Niša;
•    da je podnosilac zahteva član višedetne porodice (četvoro i više dece);
•    da ukupni prihodi članova domaćinstva podnosioca zahteva ne obezbeđuju minimalni životni standard (meren prosečnim mesečnim prihodima po članu domaćinstva).

Uz prijavu potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

•    izvode iz Matične knjige rođenih za podnosioca zahteva i članove njegove porodice;
•    kopiju lične karte;
•    potvrdu o upisu akademske 2023/24. godine;
•    dokaz o prvom upisu nove akademske godine, odnosno o njenom neobnavljanju.
•    potvrdu o visini novčanih primanja podnosioca zahteva i članova njegovog domaćinstva;

Student za dobijanje stipendije podnosi prijavu putem obrasca koji je u prilogu konkursa i dostavlja je  sa potrebnom konkursnom dokumentacijom elektronskim putem na e-mail adresu: vds.dobrisamarjanin@eparhija-niska.rs 

Razmatraće se isključivo prijave dostavljene na predviđenom obrascu sa priloženom dokumentacijom, a koje su pristigle na navedenu e-mail adresu, zaključno sa danom 10. januarom 2024. godine. Prilikom odlučivanja o dodeli stipendije, pored ispunjenosti osnovnih uslova, naročito će se ceniti broj članova porodičnog domaćinstva. Stipendija se dodeljuje bez obaveze vraćanja, a biće isplaćena preko bankarskog tekućeg računa zakonskog zastupnika studenta mlađeg od 18 godina, odnosno preko bankarskog tekućeg računa samog  studenta starijeg od 18 godina. Obrazac prijave, kao i informacije o neophodnoj konkursnoj dokumentaciji možete preuzeti OVDE. Odluka Komisije za dodelu stipendija biće javno objavljena na internet stranici Eparhije niške i Verskog dobrotvornog starateljstva Eparhije niške „Dobri Samarjanin“.