• +381[0]66 82 88 918

  • Ниш, Епископска 3

avatar

КОНКУРС ВЕРСКОГ ДОБРОТВОРНОГ СТАРАТЕЉСТВА ЕПАРХИЈЕ НИШКЕ
,,ДОБРИ САМАРЈАНИН“:


Стипендије за студенте Универзитета у Нишу
Право учешћа на конкурсу имају студенти Универзитета у Нишу са
пребивалиштем на територији Епархије нишке. Износ стипендије је
120.000,00 динара. Стипендија је намењена студентима из вишедетних
породица чији укупни приходи не обезбеђују минимални животни
стандард, а додељује се:


• Редовним студентима факултета који су уписали академску
2022/23. годину. (који нису обновили годину)
Услови за учешће на конкурсу:
• држављанство Републике Србије;
• пребивалиште на територији Епархије нишке;
• похађање факултета чије је седиште на подручју Града Ниша;
• да је подносилац захтева члан вишедетне породице (четворо и
више деце);
• да укупни приходи чланова домаћинства подносиоца захтева не
обезбеђују минимални животни стандард (мерен просечним
месечним приходима по члану домаћинства).
Уз пријаву потребно је доставити следећу документацију:
• изводе из Матичне књиге рођених за подносиоца захтева и
чланове његове породице;
• копију личне карте;
• потврду о упису академске 2022/23. године;
• доказ о првом упису нове академске године, односно о њеном
необнављању.
• потврду о висини новчаних примања подносиоца захтева и
чланова његовог домаћинства;
Студент за добијање стипендије подноси пријаву путем обрасца
који је у прилогу конкурса и доставља је са потребном конкурсном
документацијом електронским путем на e-mail
адресу: vds.dobrisamarjanin@eparhija-niska.rs

Разматраће се искључиво пријаве достављене на предвиђеном
обрасцу са приложеном документацијом, а које су пристигле на
наведену e-mail адресу закључно са даном 20. јануаром 2023. године.

Приликом одлучивања о додели стипендије, поред испуњености
основних услова, нарочито ће се ценити број чланова породичног
домаћинства. Стипендија се додељује без обавезе враћања, а биће
исплаћeна преко банкарског текућег рачуна законског заступника
студента млађег од 18 година, односно преко банкарског текућег
рачуна самог студента старијег од 18 година.

Образац пријаве, као и
информације о неопходној конкурсној документацији можете
преузети у прилогу текста. Одлука Комисије за доделу стипендија биће јавно
објављена на интернет страници Епархије нишке и Верског добротворног старатељства.